Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

 ΣΑΒΒΑΤΟ

8.45-10       π.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ          Σαλπέας

9-10.15        π.μ.          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ          Σαλπέας

10-11           π.μ.          BABY VOLLEY       Σαλπέας

10.15-11.30  π.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                     Σαλπέας

11.30-1         μ.μ.    ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ         Σαλπέας


KYΡΙΑΚΗ 

11-12            μ.μ.      BABY VOLLEY           Σαλπέας

10-11.30       π.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β        Γυμνάσιο

11.30-1         μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ       Γυμνάσιο

1-2.15           μ.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ              Σαλπέας

2.15-3.30      μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ                        Σαλπέας

3.30-5.15     μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ             Σαλπέας  

5.15-6.30     μ.μ.     ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ                 Σαλπέας

6.30-8          μ.μ. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ    Σαλπέας


Η προπόνηση του Σαββάτου για τις Ενήλικες Γυναίκες θα αναπληρωθεί μέσα στην εβδομάδα.