Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο

ΣΑΒΒΑΤΟ

9-10.15             ΣΑΛΠΕΑΣ        Πορφυράκια

9-10.15             ΣΑΛΠΕΑΣ        Θάλεια
9.45-11             ΣΑΛΠΕΑΣ        Κλειώ
10.15-11.30      ΣΑΛΠΕΑΣ        Τερψιχόρη
11.30-1             ΣΑΛΠΕΑΣ        Rookies
1-2.30               ΓΥΜΝΑΣΙΟ      Ευτέρπη
2.30-4              ΓΥΜΝΑΣΙΟ       Κορασίδες ΒΚΥΡΙΑΚΗ

9-10.15            ΓΥΜΝΑΣΙΟ        Ευτέρπη 
10.15-11.30     ΓΥΜΝΑΣΙΟ        Κλειώ
11.30-1            ΓΥΜΝΑΣΙΟ        Τερψιχόρη
1-2.15              ΣΑΛΠΕΑΣ          Πορφυράκια
2.15-3.30         ΣΑΛΠΕΑΣ          Θάλεια
3.30-5.30         ΣΑΛΠΕΑΣ          Rookies