Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

Αλλαγές στο προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας, λόγω τεχνικών προβλημάτων σε σχέση με την Σχολή, όπως και με τις υποχρεώσεις της Παρασκευής

Το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας για την Ακαδημία μας :

ΤΡΙΤΗ       12.3
2.30-4          μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                         Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE  A                    Γυμνάσιο
7-8              μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                       Γυμνάσιο
8.30-10        μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.3
2.30-4         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                          Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                     ΘΑΛΕΙΑ-ΠΑΓΚΟΡ.  Ε                     Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ                    Γυμνάσιο
7.45-9         μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, PRE A                   Σχολή Δοκίμων

ΠΕΜΠΤΗ  14.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Ε                                   Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        PRE  A-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Γυμνάσιο
6.45-8.30    μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.3
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Κλειώ-Ε                     Σχολή Δοκίμων
7-8.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Α-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α        Σαλπέας