Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Το πρόγραμμα της εβδομάδας ( το Σαββατοκύριακο θα γίνουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ όλες οι προπονήσεις και ας μην υπάρχουν αγώνες, πλην των Κορασίδων Α )

Το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας για την Ακαδημία μας :

ΔΕΥΤΕΡΑ  4.3
2.30-4           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                        Σαλπέας
6 -7               μ.μ.                      PRE  A-KOΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Σχολή Δοκίμων    
7-8.30           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                         Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ       5.3
2.30-4          μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                            Γυμνάσιο
5.30-6.45     μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                 Γυμνάσιο
6.45-8          μ.μ.                       PRE  A                                                 Γυμνάσιο
6.45-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σχολή Δοκίμων
7.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Ε-Κλειώ                     Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ 6.3
4-5.30         μ.μ.                         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                         ΘΑΛΕΙΑ                                           Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Γυμνάσιο
7.45-9         μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, PRE A                   Σχολή Δοκίμων

ΠΕΜΠΤΗ  7.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                                      Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        PRE  A-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Γυμνάσιο
6.45-8.30    μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σαλπέας
2.30-4         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                 Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Γυμνάσιο
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                                  Σχολή Δοκίμων