Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας για την Ακαδημία μαςΔΕΥΤΕΡΑ  1.4
2.30-4           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                        Σαλπέας
6 -7               μ.μ.                      PRE  A-KOΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Σχολή Δοκίμων    
7-8.30           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                         Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ        2.4
5.30-7.30     μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                     Γυμνάσιο
6.45-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σχολή Δοκίμων
7.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Ε-Κλειώ                     Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ 3.4
4-5.30         μ.μ.                         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                         ΘΑΛΕΙΑ                                           Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Γυμνάσιο
7.45-9         μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                  Σχολή Δοκίμων
8.30-10       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Σαλπέας

ΠΕΜΠΤΗ  4.4
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                                      Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        PRE  A-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Γυμνάσιο
6.45-8.30    μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.4
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Γυμνάσιο
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                                  Σχολή Δοκίμων
7-8.30         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ     Α                              Σαλπέας