Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Πρωταθλήτριες ΕΣΠΕΔΑ οι Κορασίδες Γ του Πορφύρα. Από εσάς και την συγκέντρωση σας εξαρτάται πόσο ψηλά θα φθάσετε. Ο Πορφύρας θα συνεχίσει ( όπως και σε όλα τα άλλα παιδιά του ) να σας προσφέρει τις καλύτερες, δυνατές, προϋποθέσεις εξέλιξης