Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Οι προπονήσεις Πέμπτης και Παρασκευής

ΠΕΜΠΤΗ  14.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Ε                                   Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        PRE  A-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Γυμνάσιο
6.45-8        μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.3
7-8.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Α-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α        Σαλπέας