Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Το πρόγραμμα προπονήσεων μας

Το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας για την Ακαδημία μας :


ΤΡΙΤΗ       26.3
2.30-4          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7.30     μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                    Γυμνάσιο
6.45-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σχολή Δοκίμων
7.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Ε-Κλειώ                     Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σαλπέας


ΤΕΤΑΡΤΗ 27.3
4-5.30         μ.μ.                         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                         ΘΑΛΕΙΑ                                           Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                        Γυμνάσιο
8-9              μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΠΑΓΚΟΡ. PRE A             Σχολή Δοκίμων


ΠΕΜΠΤΗ  28.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                                  Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        PRE A-KΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                   Γυμνάσιο
6.45-8         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σχολή Δοκίμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.3
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σαλπέας
2.30-4         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                 Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β                    Γυμνάσιο
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                                  Σχολή Δοκίμων