Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Οι προπονήσεις των υποδοιμών μας το Σαββατοκύριακο

ΣΑΒΒΑΤΟ

9          π.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ       -Σαλπέας              

9          π.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                   -Σαλπέας
9.45     π.μ.                 ΚΛΕΙΩ                       -Σαλπέας
10.15   π.μ.                 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ          --Σαλπέας  
11.30   π.μ.                  ROOKIES                   -Σαλπέας
1          μ.μ.                  EΥΤΕΡΠΗ               --Γυμνάσιο
2.30     μ.μ.                  ΕΡΑΤΩ                      --Γυμνάσιο
5.30     μ.μ.                  ΜΙΛΩΝ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ  ( Παγκορασίδες Α )-Βοηθητικό Μίλωνα
5.30     μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Β-Δ   -Σαλπέας
7          μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α       -Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ

9          π.μ.                  ΕΡΑΤΩ                                                      --Σαλπέας

9          π.μ.                  ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                            --Γυμνάσιο      
10.15   π.μ.                  ΚΛΕΙΩ                                                        --Γυμνάσιο
11.30   π.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  φιλικό με ROOKIES         --Γυμνάσιο
1          μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                         --Σαλπέας
2.15     μ.μ.                  ΘΑΛΕΙΑ                                                         --Σαλπέας
4          μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΜΙΛΩΝ ( Παγκορασίδες Α)-Σαλπέας
8          μ.μ.                  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ ( Παγκορασίδες Δ)-5ο Δημ. Ηλιούπολης