Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Το Περιστέρι βράβευσε για την προσφορά τους στο βόλει, τον Β΄Αντιπρόεδρο και Εφορο του Βόλει του Πορφύρα, σύμβουλο της ΕΣΠΕΔΑ Νίκο Δελαγραμμάτικα και τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΠΕΔΑ Δημήτρη Μεταξά