Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Ποιός είπε ότι το κόκκινο δεν μπορεί να είναι δίπλα στο πράσινο ; Και αντίστροφα...Ο αθλητισμός και ειδικά το βόλει ΜΟΝΟ ΕΝΩΝΕΙ. Το επιβεβαιώνει η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ, που προοδεύει σε αθλητικό πνεύμα, με ποιότητα και αφοσίωση όπως αποτυπώνεται στην έκφραση της Μιχαέλας...