Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 20-21/10

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30          π.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ               Σαλπέας
9-10.15          π.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ               Σαλπέας
10-11             π.μ.                  BABY VOLLEY                Σαλπέας
10.15-11.30   π.μ.                  ΘΑΛΕΙΑ                           Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Ε           Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ          Γυμνάσιο
2.30-4            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ        Γυμνάσιο
4-5.30            μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Γ           Σαλπέας
5.30-7            μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ      Β           Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15           π.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ        Σαλπέας  
9-10.15           π.μ.               ΠΑΓΚΟΡ.  Δ-ΚΛΕΙΩ       Γυμνάσιο  
10.15-11.30    π.μ.                ΠΑΓΚΟΡ.  Ε                     Γυμνάσιο
11.30-1           μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ      Γυμνάσιο
11.30-1           μ.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                 Θα ενημερωθούν το Σάββατο
11.30-12.30    μ.μ.                  BABY VOLLEY                 Σαλπέας
1-2.15             μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                 Σαλπέας
2.15-3.30        μ.μ.                  ΘΑΛΕΙΑ                            Σαλπέας
3.30-5.30        μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                Σαλπέας