Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Αμφιμετάθεση

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., οι Κορασίδες Α-Νεάνιδες θα προπονηθούν στο Σαλπέας και οι Κορασίδες Γ στο Γυμνάσιο, σε αμφιμετάθεση γηπέδων.