Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες για το προπονητικό πρόγραμμα

Το τακτικό πρόγραμμα της περιόδου, το οποίο θα εκτελείται όπως αναφέρεται στα χαρτιά που πήραν τα παιδιά στα χέρια τους, ξεκινά την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου.
Θα υπάρξουν, μόνο, ορισμένες προσθήκες-αλλαγές για συγκεκριμένα τμήματα, που έχουν ενημερωθεί σχετικά.
Ητοι, για τις Παγκορασίδες Γ-Δ-Ε και τις Κορασίδες Γ. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην εβδομαδιαία βάση του αύριο, ωστόσο, οι μεταβολές είναι, ούτως ή άλλως, ελάχιστες σε σχέση με το πλάνο που έχετε από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η συνέπεια σας, με βάση την επιθυμία σας και όχι μη αντικειμενικές δικαιολογίες, θα βοηθήσει στην ομαλή ροή του προγράμματος.