Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο

ΣΑΒΒΑΤΟ  3/11
9-10.30          π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ ( φιλικό )                        Σαλπέας
9-10.15          π.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                            Σαλπέας
10-11             π.μ.         BABY VOLLEY                                              Σαλπέας
10.15-11.30   π.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                                        Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                    Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                                    Γυμνάσιο
2.30-4            μ.μ.         ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                            Γυμνάσιο
4-5.30            μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                    Σαλπέας
5.30-7            μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                             Σαλπέας


ΚΥΡΙΑΚΗ   4/11
9-10.15          π.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                    Σαλπέας
9-10.15          π.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ-ΚΛΕΙΩ                     Γυμνάσιο
10.15-11.30   π.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                                    Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.         ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                             Γυμνάσιο
11.30-12.30   μ.μ.         BABY VOLLEY                                              Σαλπέας
1-2.15            μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                             Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                                         Σαλπέας
3.30-5.30       μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                              Σαλπέας