Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Οι προπονήσεις της εβδομάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ   3.6
6 -7               μ.μ.                      PRE  A-KOΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Σχολή Δοκίμων    
7-8.30           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                         Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ         4.6
6.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                             Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ   5.6
5.30-7         μ.μ.                ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                         Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ-Ε                   Γυμνάσιο
7.45-9         μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                  Σχολή Δοκίμων

ΠΕΜΠΤΗ   6.6
4-5.30         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Γυμνάσιο
6.45-8         μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων
8-9              μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE   A                        Σχολή Δοκίμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7.6                         
4-5.30         μ.μ.                         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                          Γυμνάσιο
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                                Σχολή Δοκίμων
8-9             μ.μ.           ΚΟΡ.  Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α-PRE A                          Σχολή Δοκίμων