Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Το πρόγραμμα της εβδομάδας ( επικαιροποιημένο )

ΔΕΥΤΕΡΑ  24.6          
3.30-5          μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                              Σαλπέας
7-8.30          μ.μ.                  PRE      A                                        Σαλπέας                 

ΤΡΙΤΗ         25.6
4-5.30          μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡ. Β                                    Σαλπέας
5.30-7          μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                              Σαλπέας
8.30-10        μ.μ.                    ΚΟΡΑΣ. Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α                   Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ   26.6
5-6.30         μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                      Σαλπέας
5.30-7         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡ. Β                                        Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ-Ε                      Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ   27.6
4-5.30           μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας
5.30-7           μ.μ.                 PRE  A                                                Σαλπέας
10-11.30       μ.μ.                 ΚΟΡ. Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α                            Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28.6                         
5.30-7         μ.μ.           ΚΟΡ.  Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α                                     Σαλπέας