Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Προσφορά

Οσες αθλήτριες του Βόλεϊ του Πορφύρα, έχουν προαγωγικό βαθμό ενδεικτικού, πάνω από 17.5, γεννήθηκαν τα έτη 2004, 2005, 2006 και ενδιαφέρονται για πλήρη εκπαιδευτική υποτροφία, παρακαλούμε όπως στείλουν αντίγραφο του ενδεικτικού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση porfyrasvolley@gmail.com, έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου.
Η εκπαιδευτική υποτροφία θα δοθεί σε συνδυασμό με την αθλητική πρόοδο και το εν γένει επιδεικνυόμενο ήθος, ως επιβράβευση.
Εάν υπάρξει Γυμνάσιο όπου φοίτησε φέτος αθλήτρια μας, από το οποίο δεν θα έχουν δοθεί ενδεικτικά έως τότε, παρακαλούμε όπως, επίσης, ενημερώσει σχετικά στο μαίηλ του τμήματος, ώστε να αιτηθούμε σχετική παράταση.