Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου

Το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου, οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας, θα γίνουν ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30          π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, ΠΑΓΚΟΡ. Α, PRE A            Σαλπέας
9-10.30          π.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ-Δ-Ε                                 Σαλπέας
10.30-11.45  μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                                         Σαλπέας
11.45-1         μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                  Σαλπέας
6-8                μ.μ.       BABY VOLLEY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ    Σιταποθήκες ( Τουρνουά )

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ-Ε                                  Σαλπέας
10.30-11.45   π.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                          Γυμνάσιο
11.45-1         μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                   Γυμνάσιο
1-2.15           μ.μ.        BABY VOLLEY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                                                               Σαλπέας
3.30-5.30      μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, ΠΑΓΚΟΡ. Α, PRE A               Σαλπέας