Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ
9-10.30            π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, ΠΑΓΚΟΡ. Α, PRE A        Σαλπέας
9-10.15            π.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ-BABY VOLLEY      Σαλπέας
10.15-11.30     π.μ.             ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                             Σαλπέας
11.30-1            μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ-Ε                              Σαλπέας
1.15-2.45        μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                      Γυμνάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ   16  ΙΟΥΝΙΟΥ
9-10.15            π.μ.            ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                                             Σαλπέας
10.30-11.45     π.μ.            ΠΑΓΚΟΡ.  Β                                                    Γυμνάσιο  
11.45-1            μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α, ΠΑΓΚΟΡ. Α, PRE A           Γυμνάσιο
1-2.15              μ.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ-BABY VOLLEY      Σαλπέας
2.15-3.30         μ.μ.            ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                               Σαλπέας