Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Παράκληση για τακτοποίηση

Επειδή η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Ιουνίου, σας παρακαλούμε να ρυθμίσετε τις υποχρεώσεις προς την Ακαδημία, όπου αυτές υπάρχουν, καθώς, θα πρέπει να τακτοποιηθούν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους προπονητές.
Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία.