Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Οι προπονήσεις της εβδομάδας


ΤΡΙΤΗ         18.6
6.30-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                             Γυμνάσιο
8.30-10        μ.μ.                    ΚΟΡΑΣ. Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α-PRE A        Σαλπέας

ΤΕΤΑΡΤΗ   19.6
4-5.30         μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                       Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                                  Γυμνάσιο
7-8.30         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                             Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ   20.6
4-5.30           μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Γυμνάσιο
5.30-7           μ.μ.                 PRE  A                                                Γυμνάσιο
10-11.30       μ.μ.                 ΚΟΡ. Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α                            Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21.6                         
2.30-3.45     μ.μ.                          ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                              Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                          Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.           ΚΟΡ.  Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α-PRE A                         Γυμνάσιο