Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Οι προπονήσεις Πέμπτης και Παρασκευής ( νέο )

 ΠΕΜΠΤΗ  23/9

3.45-5     μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

5-6         μ.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               ΣΑΛΠΕΑΣ

6-7        μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ                                          ΣΑΛΠΕΑΣ 

8.30-10   μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ           (  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ) 

8.30-10   μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9

3.30-4.30        μ.μ.     NEANIΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α          ΣΑΛΠΕΑΣ

4.30-5.45        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΣΑΛΠΕΑΣ

5.45-7             μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡ. Β               ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30             μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                        ( μετά από συνεννόηση με τον κο Αγγελο )