Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα μας το Σαββατοκύριακο

 Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο 11-12/9 : 


ΣΑΒΒΑΤΟ

9-10.15         π.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ  ( Παιδιά Α-Β-Γ Δημοτικού )            ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15         π.μ.     BABY VOLLEY                                                          ΣΑΛΠΕΑΣ  

10.15-11.30  π.μ.      ΘΑΛΕΙΑ          ( Παιδιά Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού )             ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1         π.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                    ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.30         π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                         Ενημέρωση από τον προπονητή

10.30-12       π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡ. Β                         Ενημέρωση από την προπονήτρια       

4-5.45           μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                             ΣΑΛΠΕΑΣ 


ΚΥΡΙΑΚΗ

8.45-10      π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                ΣΑΛΠΕΑΣ   

9.45-11.15  π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡ. Β                         Ενημέρωση από την προπονήτρια 

11.15-12.45 μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                          Ενημέρωση από την προπονήτρια   

1-2.15        μ.μ.     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ ( Παιδιά Α-Β-Γ Δημοτικού )                  ΣΑΛΠΕΑΣ

1-2.15        μ.μ.     BABY VOLLEY                                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30    μ.μ.     ΘΑΛΕΙΑ   ( Παιδιά Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού )                        ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5.30    μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                           ΣΑΛΠΕΑΣ