Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Το ( νέο ) πρόγραμμα προπονήσεων των υποδομών μας έως και την Κυριακή 12 Μαρτίου (με αλλαγές την Κυριακή )

ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β             Σαλπέας
4-5.30        μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ        Β             Γυμνάσιο
5.30-7        μ.μ.                      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ- ΘΑΛΕΙΑ    Γυμνάσιο
7-8.30        μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ             Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ              Γυμνάσιο
10-11.30   μ.μ.                       ΝΕΑΝΙΔΕΣ                           Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ            Σαλπέας
2.30-4       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο                 
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
8-9            μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                         Σχολή Δοκίμων

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30          π.μ.                    ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                Σαλπέας
9-10.15          π.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                          Σαλπέας
10-11            π.μ.                      BABY  VOLLEY                          Σαλπέας
10.15-11.30   π.μ.                      ΘΑΛΕΙΑ                                      Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.                    ΝΕΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                     Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                             Γυμνάσιο
2.30-4            μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ-ΠΑΓΚΟΡ. Δ                   Γυμνάσιο
 5.30-7            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                             Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15          π.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                          Γυμνάσιο
10.15-11.30   π.μ.              ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                      Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.              ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                            Γυμνάσιο
1-2.15            μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                   Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α-ΠΑΓΚΟΡ. Α                Γυμνάσιο
1.30-2.30       μ.μ.                BABY VOLLEY                                 Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                                             Σαλπέας