Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Το πρόγραμμα της Κυριακής για τις υποδομές μας

            ΚΥΡΙΑΚΗ
           9-10.15         π.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ           10.15-11.30   π.μ.                 ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ
           11.30-1           μ.μ.                 ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ
             1-2.15           μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                       ΣΑΛΠΕΑΣ
          1.30-2.30        μ.μ.                 BABY  VOLLEY                                                        ΣΑΛΠΕΑΣ
          1.30              μ.μ.                  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ ( Παγκορασίδες Α)  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
          2.15-3.30      μ.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                                                                    ΣΑΛΠΕΑΣ
          1-2.30          μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ
          2.30-4           μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ         3.30-5.30       μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                 ΣΑΛΠΕΑΣ