Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Ιδια γεύση για τις προσκλήσεις

Γιατί απορούν αρκετοί για τις προσκλήσεις στο Ολ Σταρ των Γυναικών στη Λευκάδα, ορισμένες απο τις οποίες είναι πλήρως αδικαιολόγητες ;
Δεν κοιτούν τις προσκλήσεις στα κλιμάκια και στις Εθνικές ομάδες Κορασίδων και Νεανίδων, ώστε να αντιληφθούν ότι οι δημόσιες σχέσεις και οι προσωπικές προτιμήσεις παίζουν μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τα αντικειμενικά κριτήρια και την απαραίτητη λογική ;
Ετσι εξηγείται βέβαια γιατί το πρώτο άθλημα για τις γυναίκες δεν έχει καταξιωθεί όπως του αξίζει και φυσικά το πρόβλημα δεν είναι τωρινό.
Τουλάχιστον, δεν μπορεί να υπάρξει στοιχειώδης σοβαρότητα ;