Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Το κρατικό χρήμα πήγε περίπατο....

Είτε το χαρακτηρίσουμε κρατικό είτε δημόσιο, το χρήμα που πήγαινε στις ερασιτεχνικές ομάδες, απο την Πολιτεία και τους Δήμους ή και απο διάφορους Οργανισμούς, χάθηκε...Τελείωσε....
Μαζί με αυτό και οι χορηγίες αφού όλοι όσοι ήθελαν να αποφύγουν να δίνουν χρήματα, βρήκαν την καλύτερη δικαιολογία....Την κρίση ( ...) ....
Στην πραγματικότητα, αν εξειδικεύσουμε την αναφορά μας στο βόλει γυναικών, ουσιαστικά, πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι αλλάζουν, όλα, τα δεδομένα.
Πλέον, απλώς, είναι αναγκαίο να υπάρχει περισσότερη ειλικρίνεια ώστε να ξεκαθαρισθούν οι σχέσεις.
Το καλύτερο απο όλα θα είναι να δεχθούμε  ότι μπαίνουμε σε μία μεταβατική περίοδο.
Σε αυτήν, στο βόλει γυναικών και όχι μόνο, θα επιβιώσουν αθλητικά εκείνες οι ομάδες που δε μεταφέρουν αμαρτίες απο το παρελθόν, έχουν νοικοκυριό και μπορούν να βρούν πόρους.
Πολλές ομάδες θα χαθούν απο τον χάρτη, εκτός και αν δεχθούν τη συνεργασία με σαφείς όρους που θα περιγράφουν διαφορετικές καταστάσεις, ασφαλώς.
Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ομάδων και  της πολυφωνίας είναι αναγκαία. Ωστε να υπάρχουν αθλητικές κυψέλες για τα παιδιά.
Οταν, ωστόσο, στην ίδια γειτονιά ή στην ίδια περιοχή, υπάρχουν ομάδες που κάνουν προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά, με διαφορετικά αποτελέσματα και άλλη αξιολόγηση, καλό θα είναι να συνεννοηθούν ώστε να διευκολύνουν τη συνύπαρξη τους.
Η σημερινή κατάσταση δεν είναι απαραίτητο να φέρει συγχωνεύσεις, αν δεν είναι πράγματι επιθυμητές.
Μπορεί και πρέπει, ωστόσο, να προκαλέσει αλλαγές ώστε να είναι διακριτοί οι ρόλοι των ομάδων. Με βασικό ζητούμενο να αξιοποιείται η δυναμική κάθε περιοχής, χωρίς πολυδιάσπαση πόρων, ανθρώπων και ενδιαφέροντος.
Αυτό, φυσικά, προυποθέτει αναδιάρθρωση κατηγοριών στα τοπικά πρωταθλήματα.
Ωστε να παίζουν λιγότερες --και όχι περισσότερες--- ομάδες στην Α΄κατηγορία για να έχουμε πραγματικά δυνατά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που θα είναι ουσιαστικός προθάλαμος για την Α2 και την Α1.
Το θέμα δεν είναι απλό. Αλλά, χρειάζεται να μπεί σε δεύτερη μοίρα ο εγωισμός γιατί έτσι και αλλιώς είναι δεδομένο ότι, δυστυχώς, θα μείνουν μόνο όσοι μπορούν και όχι όσοι θέλουν....


Ν.Δελ.