Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα;

Σε λεπτομέρειες δε θα μπούμε. Δεν πρέπει. Κακό θα κάνουμε και όχι καλό.
Ωστόσο, η ουσία είναι ότι το οικονομικό πρόβλημα της Ομοσπονδίας βόλει είναι τεράστιο πλέον και αν δε δοθεί πολιτική λύση για την κάλυψη του ποσού του 1.700.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπληρωμή της δαπάνης για τα Ολυμπιακά Εργα, τότε, τα πρωταθλήματα της νέας περιόδου δε θα ξεκινήσουν καθώς δε θα υπάρχει μία....
Προς το παρόν, με προσωπικές υπερβάσεις, η Ομοσπονδία στηρίζει τις εκδηλώσεις του  μπιτς βόλει και τις Εθνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους, ώστε να μην εκτεθεί και άλλο η χώρα.
Η Πολιτεία καλείται πια να δείξει αν θέλει βόλει ή αν το έχει ξεγράψει απο τον χάρτη....
Η δίνει η Πολιτεία το 1.700.000 ευρώ ή τελειώνει το βόλει στην Ελλάδα με το --πραγματικό και όχι εικονικό όπως στο ποδόσφαιρο--λουκέτο στην Ομοσπονδία.
Η ΕΟΠΕ πήρε απο την αρχή του 2011 απο την Πολιτεία 450.000 ευρώ και απο αυτά έμειναν διαθέσιμα 270.000 ευρώ με τα οποία κινήθηκε μέχρι τώρα καθώς υπήρξε κατάσχεση για  100.000 ευρώ απο αθλητικό κέντρο στο Λουτράκι και πήγαν άλλα 80.000 ευρώ για τη   ρύθμιση του χρέους στην εφορία.
Υπήρξε μείωση του κόστους λειτουργίας της Ομοσπονδίας ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στη μειωμένη επιχορήγηση αλλά η Πολιτεία έδωσε λιγότερα απο το 1.500.000 ευρώ που θα έπρεπε ήδη να είχε διαθέσει προς την ΕΟΠΕ.
Κοντά στα 450.000 ευρώ, πιστώθηκαν άλλα 900.000 ευρώ που όμως είναι ανείσπρακτα και μπλοκαρισμένα σε Τράπεζα, απο την κατασκευάστρια των Ολυμπιακών Εργων.
Οι εργαζόμενοι στην Ομοσπονδία είναι ακόμα με το έναντι του Μαίου και τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται απο τις τσέπες παραγόντων της ΕΟΠΕ και με διάφορες αλχημείες.
Η κατάσταση δεν είναι --ακόμα--τραγική αλλά θα γίνει τέτοια.
Εδώ πλέον δεν έχει ενδιαφέρον μόνο αν παίρνει σωστές ή λάθος αποφάσεις η ΕΟΠΕ, αν έχει σωστή ή λάθος πολιτική ή τακτική, αν κάνει προγραμματισμό ή βαδίζει με αρνησικυρίες.
Μετρά κυρίως ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι η Πολιτεία δε δέχεται ακόμα να αναλάβει το κόστος για το φέσι των Ολυμπιακών Εργων.
'Η θα δοθεί λύση ή το βόλει τελειώνει.
Το πρόβλημα δεν είναι απλό αγκάθι αλλά ένας όγκος που έφερε το βόλει ελάχιστα πριν απο το τελικό στάδιο το οποίο επιχειρείται να αποφευχθεί με διπλωματικές κινήσεις και ελιγμούς, αλλά, ίσως χρειασθεί ακόμα ισχυρότερη πίεση.
Γιατί καταλαβαίνω ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δεί ακόμα...


Ν.Δελαγραμμάτικας