Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ρεπό την Πέμπτη

Αγώνας πρωταθλήματος δεν υπάρχει την Πέμπτη για τις Νεάνιδες μας, επειδή, αποσύρθηκε ο Κελεός.
Τα παιδιά θα ενημερωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο για τυχόν άλλη υποχρέωση τους.