Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Μία άποψη για τον προπονητή

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ώστε να έχουμε σχετική ευχέρεια χρόνου, θα τοποθετηθούμε για τον
 προπονητή της Εθνικής ομάδας Γυναικών.
Μία άποψη θα αναφέρουμε, αλλά, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσετε.