Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Ψηφιακά Μουσεία


Την πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού αλλά και κυρίως των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων θα πραγματοποιήσει το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο χαρτογραφώντας το καθεστώς προστασίας που διέπει το σύνολο της επικράτειας. 
Το έργο αυτό άλλωστε θα αποτυπώσει σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας χωρικά και περιγραφικά δεδομένα για πάνω από 7.500 δημόσια ακίνητα, 5.100 χερσαίους και ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας τους και 20.000 αρχαίων και νεώτερων προστατευόμενων μνημείων.
Πρόκειται κατ΄ αρχάς για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του συνόλου των μνημείων της χώρας στο Διαδίκτυο, «ένα έργο το οποίο συνεργάζεται και συμπληρώνει το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», όπως επισήμανε η ίδια. Στο πλαίσιο του θα εισαχθούν στο σύστημα περίπου 500.000 κινητά μνημεία (π. χ. αγγεία, κοσμήματα, γλυπτά, νομίσματα κ. λπ.), πολλά μάλιστα από αυτά, άγνωστα ως σήμερα, θα καταγράφουν και θα φωτογραφηθούν για πρώτη φορά ενώ θα συνοδεύονται από πληροφορίες ταυτότητας και εύληπτες, συνοπτικές περιγραφές.
Τα παραπάνω υπηρετούν το ευρύτερο πρόγραμμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ένα φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο στόχο της δημιουργίας και λειτουργίας ενός ψηφιακού αρχείου που 
Ενα ακόμη έργο είναι η ψηφιοποίηση και διάθεση των πρακτικών των Κεντρικών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, το οποίο πλην της ζητούμενης διαφάνειας μπορεί να εξυπηρετήσει την επίσπευση της επεξεργασίας των υποθέσεων. Και αυτό γιατί μολονότι το 70% των υποθέσεων που εξετάζονται από τα Συμβούλια έχουν αναπτυξιακό - επενδυτικό χαρακτήρα, η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη σχετική πληροφόρηση είναι σήμερα πολύπλοκη και χρονοβόρα.