Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΣΠΕΔΑ για προπονητές


Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης περιόδου 2012-2013 και με βάση την στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της Ε.Ο.ΠΕ. για διοικητική και λειτουργική αποκέντρωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών (Π.Ο.Π.) :
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) Θέσεων Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών με κατάθεση στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., αιτήσεων ενδιαφέροντος και βιογραφικά από προπονητές της Περιφέρειάς μας.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει διάρκεια από σήμερα μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2013.
Όλες οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Η εργασία των ΠΟΠ για την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., θα είναι διάρκειας από 1.1.2013- 30.06.2013 και η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ύψος των 2.500 ευρώ.